www.AanpakGLB.nl,
de aanpak bij gemiste inkomenssteun

Naar de meest recente informatie

U doet al het mogelijke om uw bedrijf op een correcte manier te voeren om daarmee een eerlijke boterham te verdienen. Toch kan er wat fout gaan waardoor u een deel van uw toeslagrecht mist. Elke reden vraagt een andere aanpak om te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt.

We volgen niet alleen de jurisprudentie, we stellen ook regelmatig dilemma's aan de orde.


College van Beroep voor het bedrijfsleven - 29-05-2013 CA3168
 vaststellen oppervlakte, GLB-inkomenssteun, fysieke controle, wisselende afmetingen
College van Beroep voor het bedrijfsleven - 06-06-2013 CA3165
 Bedrijfstoeslag 2009. Volledige toerekening aan landbouwer van niet-naleving door de persoon door wie landbouwgrond is overgedragen (artikel 23, lid 1, Verordening (EG) nr. 73/2009).
College van Beroep voor het bedrijfsleven - 20-02-2013 CA2123
 €500, toeslagrechten, vervallen aan nationale reserve
College van Beroep voor het bedrijfsleven - 20-02-2013 CA2115
 Nationale reserve 2010, stalcapaciteit, investering
College van Beroep voor het bedrijfsleven - 15-02-2013 CA1468
 blauwtong, overmacht, referentiejaar, indalen slachtpremie, overheidsmaatregelen, vervoersbeperkingen, normale bedrijfsvoering
Meer... 


Snel naar:

 

Startpagina